Jakie dokumenty będą Ci potrzebne:

Wniosek

Wypełnij odpowiedni wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA. Niezbędne jest wydrukowanie i podpisanie wniosku.

Plan zabudowy

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający położenie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich.

Tytuł prawny

Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, który będzie przyłączany do sieci (akt notarialny, umowa najmu lub dzierżawy, odpis ksiąg wieczystych).

Co dalej - krok po kroku

1

Przygotuj dokumenty

  • Pobierz jeden z wniosków o określenie warunków przyłączenia dostępnych powyżej.
  • Przygotuj informacje oraz dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku.

2

Wypełnij i podpisz wniosek

  • Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia osobiście, listownie lub e-mailem. Informacje dotyczące adresów znajdziesz tutaj.

3

Rozpatrzenie wniosku i realizacja umowy

  • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nastąpi zawarcie umowy o przyłączenie.
  • Zawarcie umowy na dostawę energii.