AKTUALNOŚCI

Zwrot nadpłaty za energię elektryczną

13-03-2018

Informujemy, że w przypadku powstania u odbiorcy nadpłaty za pobraną energię elektryczną podlega ona zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu.