EKO DOFINANSOWANIE 2024

Uruchomiliśmy program wspierający przedsięwzięcia poprawiające efektywność
energetyczną i polegające na wymianie urządzenia grzewczego na nowe.

Do kogo skierowany jest program

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania

Ramy czasowe

EKO DOFINANSOWANIE 2024 – połączenie korzyści