Dom zamieszkuje rodzina, której roczne zużycie prądu to ok 3400 kWh. Na skośnym dachu, który skierowany jest w kierunku południowym, zamontowaliśmy instalację fotowoltaiczną o mocy 3,96 kWp.

Według naszej analizy wykonanej z uwzględnieniem zapotrzebowania i sytuacji odbiorcy moc ta powinna zabezpieczyć roczne zużycie prądu całej rodziny.

Oznacza to, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, inwestor będzie opłacał już tylko opłaty dystrybucyjne m. in. opłatę abonamentową, opłaty sieciowe stałe, przejściowe i opłatę mocową.

Dane techniczne instalacji

Klient przyznaje, że decyzja o zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej była głęboko przemyślana. Oprócz aspektu ekonomicznego i realnych oszczędności, ważne okazało się też podejście proekologiczne i wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Dane techniczne instalacji:

  • Falownik Fronius Symo 3.7-3-S WLAN
  • Moduły WST M6 330WP (12 szt.)
  • Moc 3,96 kWp

Fotoreportaż z realizacji instalacji fotowoltaicznej

Icon

Icon

Icon