Wróć do listy

Zamrożenie cen prądu w 2024 roku

Zamrożenie cen prądu w 2024 roku

💡 Zamrożenie cen prądu i opłat za dystrybucję na poziomie obowiązującym w 2022 roku zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 roku.   


Na okres od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku zostaje przedłużone obowiązywanie zamrożonych cen prądu oraz stawek opłat dystrybucyjnych do nowo określonych limitów zużycia[1]. W tym czasie podstawowy limit zużycia dla odbiorców z grupy taryfowej G, w tym gospodarstw domowych, będzie wynosić 1500 kWh. 

 ❗ Nowy limit w podstawowej wysokości dla gospodarstw domowych zastosujemy automatycznie. Nie musisz kontaktować się z nami w tej sprawie.  
 

Po przekroczeniu limitu zużycia do 30 czerwca 2024 r. pozostanie ochrona w ramach ceny maksymalnej, tj. 0,8585 zł/kWh brutto (cena zawiera 23% podatku od towarów i usług VAT i podatek akcyzowy). 

Do końca czerwca 2024 roku zwiększone limity będą przysługiwały:

  • gospodarstwom domowym z Kartą Dużej Rodziny oraz rolnikom
    – limit 2000 kWh, 
  • gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami
    – limit 1800 kWh,
  • rodzinnym ogrodom działkowym – limit 125 kWh za każdą działkę.  


Ponadto, obowiązywać będzie również limit 1500 kWh dla odbiorców, którzy zużywają prąd na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ramach grupy taryfowej C (tzw. prąd budowlany).  
 

 Odbiorcy, którzy dotychczas złożyli wymagane oświadczenie i byli objęci Tarczą Solidarnościową w 2023 roku oraz na 1 stycznia 2024 roku nadal są uprawnieni do przyznania nowych limitów nie muszą ponownie składać oświadczeń. Nowe limity zastosujemy automatycznie.
 


Oświadczenia powinni złożyć tylko odbiorcy, którzy aktualnie są uprawnieni do podwyższonego limitu, albo limitu dla prądu budowlanego, a

  • nie złożyli oświadczenia w 2022 roku lub 2023 roku. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone do 31 marca 2024 roku, lub
  • którzy w 2023 roku nie korzystali z podwyższonych limitów w ramach Tarczy Solidarnościowej. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone w terminie od 1 stycznia 2024 roku do 31 marca 2024 roku, lub
  • w 2024 roku nabędą prawa do zwiększonego limitu zużycia. W takim przypadku oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia nabycia uprawnień. 

Wskazane limity zużycia nie sumują się z limitami, które obowiązywały w 2023 roku – tj. niewykorzystany limit zużycia z 2023 roku nie przechodzi na okres pierwszego półrocza 2024 roku.

 

[1] Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. 
 

Może Cię również
zainteresować

19.02.2024

23 lutego niektóre z naszych salonów będą nieczynne

🔍📅 23 lutego niektóre z naszych salonów w Elblągu, Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Olsztynie, Płocku i Toruniu będą nieczynne. Sprawdź, gdzie będzie otwarty najbliższy salon.

24.01.2024

Krajowy system eFaktur zostanie wdrożony w późniejszym terminie

📢 🕑 📅 Krajowy System eFaktur (KSeF) [1], który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 roku zostanie wdrożony w późniejszym terminie.

Zgodnie z komunikatem z 19 stycznia br. [2] Ministerstwo Finansów przeprowadzi audyt i wskaże nowy termin wdrożenia systemu.

01.01.2024

Zmiana Taryfy ENERGA-OBRÓT S.A. dla energii elektrycznej na 2024 rok

💡 Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfa ENERGA-OBRÓT S.A. dla grup taryfowych G.

29.12.2023

Prace systemowe - 29 grudnia 2023

💻 29 grudnia w godzinach 15.00 - 17.00 przeprowadzimy prace systemowe związane z naliczeniem premii prądowej.