Wróć do listy

Energa Obrót pomoże poprawić efektywność energetyczną Torunia

Energa Obrót pomoże poprawić efektywność energetyczną Torunia

💡📉 Zabezpieczenie potrzeb energetycznych miasta przy optymalnych kosztach pozyskania energii. To założenie działań, jakie Energa Obrót będzie prowadzić w Toruniu. Właśnie podpisano list intencyjny w tej sprawie, który jest początkiem szerszej współpracy między spółką i miastem.    

Pod koniec maja w Toruniu zorganizowano konferencję, w której wzięło udział ok. 80 samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas wydarzenia, którego partnerem była Energa Obrót, eksperci spółki przedstawiali rozwiązania efektywnościowe, z których mogą skorzystać Jednostki Samorządu Terytorialnego. Z usług spółki, a także wsparcia jeśli chodzi o zarządzanie zużyciem energii elektrycznej, skorzysta Toruń. Współpraca ta będzie miała też szerszy charakter. Właśnie podpisano list intencyjny, który jest początkiem tych partnerskich działań. 

 

 – Ten list bardzo precyzyjnie określa, w jakich obszarach miasto Toruń rozpoczyna współpracę z Energą Obrót w ramach zupełnie nowego modelu działania. Polega na tym, że odchodzimy od traktowania się wzajemnie jako przedsiębiorstwo energetyczne i klient, któremu dostarczamy energię elektryczną na rzecz traktowania miasta Toruń, jako naszego partnera w biznesie. Będziemy wspólnie się pochylać nad tym, żeby zabezpieczyć potrzeby energetyczne miasta, i to jeszcze przy optymalnych kosztach pozyskania energii – powiedział Jarosław Wróbel, prezes Zarządu Energi Obrotu. 


Kolejnym krok to powołanie zespołu roboczego, który realizował będzie postanowienia listu. Współpraca ekspertów obejmować będzie m.in. wybór rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej miasta;  ocenę możliwości wdrożenia kompleksowych projektów służących bezpieczeństwu energetycznemu miasta, przy wykorzystywaniu jego lokalnych zasobów energetycznych. Zespół oceni także możliwość  wdrożenia przez Toruń inteligentnych systemów monitorowania zużycia energii, jako narzędzia bilansowania, sterowania, poboru energii oraz zintegrowanego planowania. Kolejnym z kroków będzie też analiza wariantów zakupu energii elektrycznej. Wszystko po to, aby obniżyć kosztu funkcjonowania jednostek miejskich. 
 

Może Cię również
zainteresować

31.05.2024

Zmiana Taryfy ENERGA-OBRÓT S.A. dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego

📣 Od 31 maja 2024 roku obowiązuje zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa nr 12 ENERGA-OBRÓT S.A. dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego (Decyzja znak: DRG.DRG-4.4212.16.2023.WD).

 

26.04.2024

Relokacja salonu sprzedaży w Słupsku

Nasz salon w Słupsku na ul. Tuwima 6/7 został zamkniety na stałe. Od 29 kwietnia zapraszamy do nowego salonu przy ul. Wileńskiej 1 otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

04.03.2024

Komunikat dla konsumentów

Jeżeli od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2023 roku skorzystali Państwo z naszej oferty, a następnie umowa została wypowiedziana oraz zapłacili nam Państwo jednorazowe i zryczałtowane odszkodowanie, mają Państwo możliwość złożenia wniosku o jego zwrot.