Wróć do listy

Komunikat dla odbiorców przyłączonych do sieci Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o.

Wyjaśnienie w związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami o możliwości zawarcia z nami umowy kompleksowej.  

Energa Obrót SA nie świadczy usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o. 
 

Na podstawie Generalnej Umowy Dystrybucyjnej podpisanej z Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o., z odbiorcami przyłączonymi do sieci Nowa Energia Dystrybucja Sp. z o.o. zawieramy wyłącznie umowy sprzedażowe. 

Przypominamy również, że nasza taryfa zatwierdzana przez Prezesa URE może obowiązywać wyłącznie odbiorców z grup taryfowych G, niekorzystających z prawa wyboru sprzedawcy, przyłączonych do sieci ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Może Cię również
zainteresować

31.05.2024

Zmiana Taryfy ENERGA-OBRÓT S.A. dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego

📣 Od 31 maja 2024 roku obowiązuje zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfa nr 12 ENERGA-OBRÓT S.A. dla Gazu Ziemnego Wysokometanowego (Decyzja znak: DRG.DRG-4.4212.16.2023.WD).

 

26.04.2024

Relokacja salonu sprzedaży w Słupsku

Nasz salon w Słupsku na ul. Tuwima 6/7 został zamkniety na stałe. Od 29 kwietnia zapraszamy do nowego salonu przy ul. Wileńskiej 1 otwartego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

04.03.2024

Komunikat dla konsumentów

Jeżeli od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2023 roku skorzystali Państwo z naszej oferty, a następnie umowa została wypowiedziana oraz zapłacili nam Państwo jednorazowe i zryczałtowane odszkodowanie, mają Państwo możliwość złożenia wniosku o jego zwrot.