Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Przybek wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Sprzedaży,
•    Pion Operacji,
•    Departament Finansów,
•    Departament Informacji Zarządczej,
•    Departament Rozwoju,
•    Departament Marketingu i Produktów,
•    Departament Zarządzania Portfelem.

Absolwent Wydziału Ekonomii oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania finansami przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Menadżerskiej.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w zarządzaniu przedsiębiorstwami w okresie zmian. Zarządzał spółkami z sektora prywatnego oraz firmami z udziałem skarbu państwa – również tymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki.

Był odpowiedzialny za proces fuzji m.in. w Przedsiębiorstwie Wydawniczym Rzeczpospolita i Polskiej Agencji Prasowej. W roli prezesa zarządu przeprowadził proces zmiany właścicielskiej firmy Armatura Kraków S.A. W firmie wypracował oraz wdrożył nową strategię mającą za podstawę zwiększenie efektywności zakładu produkcyjnego, oraz nowego podejścia do polityki eksportowej.

W ramach grupy kapitałowej ORLEN zarządzał i nadzorował podmiotami w okresie zmiany. Wdrażał nowe standardy uwzględniające ciągłość procesów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii dla transformacji energetycznej Polski i Europy Środkowej.

      

←   Zarząd Spółki

 

Zarząd Spółki