Montaż paneli fotowoltaicznych to jeden z najważniejszych etapów procesu instalacji. Wymaga on doświadczenia i fachowej wiedzy, a także profesjonalnych umiejętności. Poprawne działanie instalacji fotowoltaicznch jest wyznacznikiem ich żywotności, bezpieczeństwa i wydajności w perspektywie lat. Błędy w montażu przyczyniają się do strat w produkcji prądu, a co za tym idzie, wpływają na opłacalność inwestycji.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu jest zadaniem wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia. Najważniejsze czynniki, jakie warto brać pod uwagę przy montażu, to:

  • rodzaj pokrycia dachu – montaż fotowoltaiki możliwy jest na blachodachówce, blasze trapezowej, blasze ceramicznej, goncie bitumicznym oraz papie,
  • kąt nachylenia dachu – optymalny kąt to 35 stopni, jednak odchylenia 15 stopni od poziomu lub pionu również nie jest problemem. Nachylenie paneli można w razie potrzeby korygować specjalną konstrukcją wsporczą,
  • orientacja paneli względem słońca – najlepszym rozwiązaniem jest montaż paneli na południowej połaci dachu, co gwarantuje optymalne nasłonecznienie,
  • zacienienie –  drzewa, kominy czy niektóre elementy architektoniczne mogą rzucać cień na panele fotowoltaiczne, co zmniejsza efektywność całej instalacji.

Montaż fotowoltaiki na gruncie

Montaż fotowoltaiki na gruncie jest rzadszym rozwiązaniem. Wykonuje się go, gdy montaż paneli fotowoltaicznych na dachu jest niemożliwy – nietypowe spadki, brak miejsca – lub nieopłacalny. Jego główną zaletą jest możliwość swobodnej aranżacji modułów i łatwość w ustawieniu instalacji pod odpowiednim kątem i w odpowiednim kierunku względem słońca. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie powinien być także poprzedzony inspekcją gruntu.

Pierwszym krokiem w przypadku instalacji fotowoltaiki na gruncie jest ustawienie konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. Charakteryzuje się ona dużą wytrzymałością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Drugim krokiem jest montaż samych modułów, inwertera oraz okablowania. Aby dodatkowo zabezpieczyć instalację, przewody zasilające powinny zostać umieszczone pod ziemią. 

Na co zwrócić uwagę przed decyzją o montażu instalacji fotowoltaicznej?

Przed podjęciem decyzji o instalacji, weź pod uwagę:

  • sposób mocowania konstrukcji – proces montażu powinien być dostosowany do dachu. Profesjonalne firmy dopasowują system montażowy instalacji do warunków, jakimi dysponujesz,
  • estetykę wykonania – panele powinny zostać ułożone równo, z dala od krawędzi dachu. Niedopuszczalne jest także, aby moduły wystawały poza obręb zadaszenia. Taki montaż może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych,
  • zabezpieczenie okablowania i przewodów – dodatkowe zabezpieczenie wystających elementów chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.