Program Mój Prąd 5.0
– dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych

Uzyskaj dofinansowanie do fotowoltaiki z programem Mój Prąd 5.0

Jeśli chcesz skorzystać z dopłat…

Za przedsięwzięcie zakończone uznaje się przedsięwzięcie, w którym:

Net-metering a nowy system net-billing

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 5.0?

Szukasz sposobów na oszczędzanie?

Dopasuj grupę
taryfową
do swoich potrzeb

Wybierz
fotowoltaikę
i produkuj
własny prąd

Poznaj skuteczne
sposoby na
obniżenie
rachunku za prąd