Informacje o przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej

w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej.[1]

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej określono w Załączniku do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. (poz. 1188).[2]

Dodatkowe informacje na temat przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej  można znaleźć także w następujących miejscach:

 

Podstawa prawna

[1] ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021. poz. 2166 t.j. z późn. zm.)

[2] obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. 2021 poz. 1188).