Prosument wirtualny – to warto
o nim wiedzieć

Wirtualny prosument energii odnawialnej: Kto to jest? Przykłady.

Nowelizacja ustawy o OZE z 2021 r. wprowadziła szereg zmian i rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii. Pojawił się między innymi nowy typ uczestnika rynku energii odnawialnej – prosument wirtualny. Kto może nim zostać i co na tym zyskuje?


Kim jest wirtualny prosument?
Szczegółową definicję prosumenta wirtualnego określa ustawa o OZE (Odnawialnych Źródłach Energii). Zgodnie z  jej brzmieniem prosument wirtualny to „odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, wytwarzanie to nie stanowi ponadto przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej”.
W skrócie – jest to nowy typ prosumenta, który wytwarza energię poza miejscem, w którym zużywa energię. Podobne rozwiązania wprowadzono już wcześniej w innych krajach, np. na Litwie, gdzie cieszą się dużą popularnością.


Kto może zostać prosumentem wirtualnym – przykłady
W praktyce, dzięki zmianom w przepisach, wiele podmiotów będzie miało możliwość uzyskania statusu wirtualnego prosumenta.  To duża zaleta wprowadzonej nowelizacji. Może być nim na przykład przedsiębiorca, który posiada mikroinstalację w innym województwie niż siedziba firmy. Prosumentem wirtualnym energii odnawialnej będą mogli zostać również konsumenci. 
Ustawa przewiduje, że prosument wirtualny może mieć własną instalację fotowoltaiczną lub posiadać w niej udziały. Maksymalna moc wytwórcza przypisana do jednego punktu poboru nie może być wyższa niż 50 kW. Stwarza to szansę dla wielu osób oraz podmiotów do czerpania profitów z wytwarzania energii odnawialnej. 
Często powodem rezygnacji z inwestowania w fotowoltaikę jest zbyt mała powierzchnia dachu. Teraz nie będzie to już problemem, ponieważ inwestycja może znajdować się poza miejscem, w którym zużywana jest energia. Dlatego na nowych przepisach, które wejdą w życie z dniem 2 lipca 2025 r., mogą skorzystać m.in.:

 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • deweloperzy;
 • zarządcy i właściciele biurowców;
 • administratorzy obiektów sakralnych;

Zasady rozliczania
Prosument wirtualny energii odnawialnej będzie rozliczał się ze sprzedawcą energii według cen rynkowych. Ze względu na odległość między punktem poboru a źródłem wytwarzania, nie występuje w tym przypadku autokonsumpcja prądu. Cała wyprodukowana energia trafi do sieci przesyłowej, co będzie skutkowało naliczeniem opłat dystrybucyjnych.


Reprezentant prosumentów
Nowelizacja ustawy wprowadza również definicję reprezentanta prosumentów. Jest to osoba wybrana przez prosumentów do ich reprezentowania przed innym wskazanymi w ustawie podmiotami. Do zadań reprezentanta należeć ma przede wszystkim:

 • złożenie wniosku o przyłączenie fotowoltaiki do sieci;
 • przekazanie danych identyfikujących punkty poboru;
 • informowanie o wszelkich zmianach dotyczących instalacji oraz jej udziałowców.

Reprezentanta prosumentów należy wskazać w umowie podpisanej przez wszystkich prosumentów. Dokument ten powinien zawierać także informacje na temat:

 • procentowego i mocowego udziału prosumentów w instalacji OZE;
 • tytułu prawnego przysługującemu prosumentom wirtualnym do instalacji;
 • zasad zarządzania, a także czuwania nad bezpieczeństwem, konserwacją i eksploatacją jednostki wytwórczej;
 • położenia i danych technicznych instalacji
 • lokalizacji punktów poboru;
 • trybu zmian w umowie.

 

Wirtualny prosument – czy to się opłaca?
Koncepcja wirtualnego prosumenta nie jest nowa, bo już kilka lat temu pojawiały się opinie, że, wzorując się na innych państwach, warto wprowadzić takie rozwiązanie także w Polsce. Z powodzeniem funkcjonuje ono bowiem w takich krajach, jak Stany Zjednoczone czy Litwa. Skorzysta na tym z pewnością rynek energetyki odnawialnej, ponieważ zwiększy się produkcja zielonej energii.
Zaletą wprowadzonych zmian jest również to, że prosumentem wirtualnym może być praktycznie każdy. Szansę na obniżenie rachunków za prąd mają mieszkańcy osiedli, zarządcy biurowców czy związki wyznaniowe.
W tej chwili trudno jednak podać konkretne wyliczenia w zakresie możliwych zysków oraz czas zwrotu z inwestycji. Wiele zależy  od mocy instalacji fotowoltaicznej.