Dotacje do samochodów elektrycznych

Komu i w jakiej kwocie przysługują dopłaty do samochodów elektrycznych?

Liczba aut zasilanych prądem rośnie w naszym kraju z każdym rokiem. Do rozwoju elektromobilności w dużym stopniu przyczyniają się dopłaty do samochodów elektrycznych. Zobacz, jakie rządowe dotacje można uzyskać na ten cel i jakie warunki należy spełniać.


Elektromobilność a dofinansowanie samochodów elektrycznych
Rynek elektromobilności w Polsce ma duży potencjał i może przyczynić się do rozwoju również innych gałęzi gospodarki. Dlatego też widoczne są działania na poziomie Unii Europejskiej, które sprzyjają autom elektrycznym. Dzieje się tak, ponieważ Unia Europejska w ramach polityki klimatyczno-energetycznej wyznaczyła sobie ambitne cele polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.
Ważną rolę w tym planie odgrywają samochody elektryczne, które są bardziej przyjazne dla środowiska niż spalinowe. Niestety są one w dalszym ciągu drogie i nie każdego stać na ich zakup. Dlatego polski rząd, podobnie jak rządy innych krajów, wprowadził programy, w ramach których możliwe jest uzyskanie dopłaty do samochodów elektrycznych.


Bum dopiero się zacznie
Na koniec 2021 r. skumulowana liczba rejestracji osobowych i dostawczych samochodów z napędem elektrycznym w Polsce wynosiła nieco ponad 40 tys. sztuk. Blisko połowa z nich to pojazdy całkowicie elektryczne BEV (Battery Electric Vehicles), bez silnika spalinowego. Choć przyrost rok do roku wynosi ponad 100 proc., to zdaniem ekspertów prawdziwy bum na rynku dopiero się zacznie, właśnie za sprawą dotacji do aut elektrycznych. 


Jakie dopłaty do samochodów elektrycznych?
„Mój elektryk” to program dopłat do leasingu samochodów elektrycznych lub dopłat do ich zakupu. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadził szereg rozwiązań ułatwiających ubieganie się o dofinansowanie.
Dopłaty rządowe do samochodów elektrycznych kierowane są do wszystkich kategorii odbiorców. Wnioski o dotacje mogą składać zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy, samorządy oraz instytucje. Dotacja udzielana jest jedynie na nowe auta, zarejestrowane na terytorium RP i ubezpieczone. Obecnie nie ma dopłat do używanych samochodów elektrycznych.
Głównym celem programu jest zwiększenie liczby pojazdów zasilanych prądem, które pozwalają na ograniczenie szkodliwej emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w dużych miastach.


Wysokość dopłat do samochodów elektrycznych
W przypadku osób fizycznych dopłata rządowa do samochodów elektrycznych wynosi 18 750 zł, a dla posiadających Kartę Dużej Rodziny – 27 tys. zł. Tej kategorii beneficjentów nie obowiązuje również limit ceny pojazdu – dla pozostałych osób fizycznych wynosi on 225 tys. zł.
Z kolei przedsiębiorcy oraz instytucje mogą starać się uzyskać dopłaty do samochodów elektrycznych dla firm, w wysokości zależnej od kategorii pojazdu oraz średniorocznego przebiegu. Ponadto mają prawo ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego samochodu. Na pojazdy kategorii M1 mogą uzyskać dopłatę w kwocie nie wyższej niż 27 tys. zł w przypadku deklarowanego średniorocznego przebiegu minimum 15 tys. km. Koszt zakupu (cena pojazdu) nie może przekroczyć 225 tys. zł.
Wyższe dofinansowanie do elektrycznych samochodów przysługuje na zakup pojazdów dostawczych z kategorii N1 – jest to nawet 70 tys. zł. (do 30 proc. kosztów kwalifikowanych). Warunkiem jest średnioroczny przebieg powyżej 20 tys. km. W przypadku niższego zadeklarowanego przebiegu dotacja może wynieść nawet 50 tys. zł (do 20 proc. kosztów kwalifikowanych). Fundusz oferuje również wsparcie w wysokości do 4 tys. zł dla elektrycznych pojazdów z kategorii L, dwu-, trój- i czterokołowych stosowanych do celów gospodarczych. Dofinansowanie obejmuje zarówno zakup, jak i leasing samochodów.


Wnioski o dopłaty do samochodów elektrycznych
Wnioski o dofinansowanie na samochody elektryczne można składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Aby uzyskać dopłaty, wystarczy wypełnić formularz on-line i załączyć fakturę zakupu pojazdu. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązuje się, że nie sprzeda zakupionego elektryka przez 2 lata od uzyskania dotacji.
Jeżeli przed upływem tego okresu beneficjent sprzeda auto lub odda je do kasacji, będzie musiał zwrócić część dopłaty, proporcjonalnie do czasu w jakim umowa nie zostanie zrealizowana. Należy również pamiętać, że oprócz obowiązkowego OC samochodu konieczne jest także wykupienie polisy autocasco na okres 24 miesięcy – z cesją na rzecz NFOŚiGW.
Natomiast wniosek o dopłaty do leasingu samochodów elektrycznych składa przedsiębiorstwo leasingowe, które zawarło umowę z Bankiem Ochrony Środowiska. Z tego rodzaju dotacji mogą skorzystać nie tylko przedsiębiorcy, ale również rolnicy, samorządy, stowarzyszenia czy osoby fizyczne.


Termin składania wniosków
Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a wnioski o dopłaty do samochodów elektrycznych będą przyjmowane do 30 września 2025 r. lub do wyczerpania środków. Pula dostępnych środków wynosi 100 mln w przypadku osób fizycznych oraz 200 mln zł dla przedsiębiorców oraz podmiotów innych niż osoby fizyczne. Okres kwalifikacji wydatków ustalono od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2025 r.
NFOŚiGW za pośrednictwem BOŚ dopłaca również do rat leasingowych. Na ten cel w programie „Mój elektryk” przeznaczono 400 mln zł z możliwością zwiększenia środków.


Dotacje na stacje ładowania samochodów elektrycznych
Od początku tego roku ruszył również nabór wniosków w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. To nowy instrument NFOŚiGW, którego celem jest wsparcie rozwoju stacji ładownia samochodów elektrycznych, a tym samym poprawienie jakości powietrza. 
Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania. Dotacje do stacji ładowania samochodów elektrycznych cieszą się jednak tak dużym zainteresowaniem, że pula środków na ten rok została już wyczerpana.