Zmiana grupy taryfowej

Pamiętaj, aby prawidłowo wypełnić wszystkie niezbędne dane na formularzu. Jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości którejkolwiek z uzupełnianej na formularzu pozycji np. nr licznika, nr PPE (Punkt Poboru Energii), NIP, PESEL itd. koniecznie je zweryfikuj (weryfikacja w zależności od kategorii danych: nr licznika lub nr PPE - bezpośrednio na liczniku, na fakturze za prąd, na porozumieniu o przepisaniu licznika lub oświadczeniu o warunkach przyłączenia; nr PESEL - na dowodzie osobistym; NIP - na posiadanych dokumentach). Właściwe wypełnienie danych pozwoli na prawidłowe zawarcie umowy.