Wróć do listy

Jednorazowa obniżka rachunku za prąd dla gospodarstw domowych

Jednorazowa obniżka rachunku za prąd dla gospodarstw domowych

🏡 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 r., przynosi nowe korzyści dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce. Z premii skorzystają także klienci Energi Obrotu. Jednorazowa obniżka rachunku za prąd wyniesie 125,34 zł.

 

 Komunikat został zaktualizowany.
Najnowsze informacje o premii prądowej znajdziesz
tutaj.
 

 

Wszystkim klientom, którzy są odbiorcami w gospodarstwie domowym i spełnią warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska [1],
jednorazowo obniżymy rachunek za prąd w kwocie równej 12% iloczynu 
średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa URE na 2022 r. i 
wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu, dla taryfy G1x oraz wolumenu 
energii wynoszącego 2523 kWh. 

 

Dla klientów Energi Obrotu będzie to kwota 125,34 zł.

Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody 
na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w 
formie elektronicznej, czy bycie prosumentem. Premię naliczymy 
automatycznie klientom, którzy mają grupę taryfową G1x, zużywają energię
elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełnią przynajmniej 
jeden z warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i 
Środowiska [1].

 

Aby uzyskać obniżkę, którą naliczymy Ci najpóźniej w ostatnim rozliczeniu za 2023 rok, wystarczy, że spełnisz jeden z poniższych warunków:

 1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszyłeś zużycie energii elektrycznej w PPE do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 2. zweryfikujesz i potwierdzisz poprawność swoich danych lub
 3. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie ENERGA24 lub
 4. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług lub
 5. jesteś prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 6. złożyłeś oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy [2]szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Tarcza Solidarnościowa) np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny, posiadającego lub zamieszkującego z osobą z niepełnosprawnością, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.
   

 Nie musisz składać dodatkowych oświadczeń ani kontaktować się z nami, jeśli na dzień wejścia w życie rozporządzenia [1] (tj. 19 września 2023 r.) dla danego punktu poboru energii:

 • jesteś prosumentem, lub
 • wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez nas, lub
 • masz aktywną eFakturę, lub
 • złożyłeś oświadczenie w ramach Tarczy Solidarnościowej [2].

Jeśli nie spełniasz przynajmniej jednego z ww. warunków, a chcesz skorzystać z jednorazowej obniżki rachunku – masz czas na spełnienie choćby jednego z warunków: 2, 3 i 4 do 15 grudnia 2023 r. oraz 5 i 6 do 31 grudnia 2023 r.


Uwaga, udostępniliśmy Ci specjalny numer infolinii 555 555 512 [3]. Tu masz możliwość, aby spełnić jeden z warunków koniecznych do uzyskania jednorazowej obniżki rachunku za prąd.

Jeśli zadzwonisz na ten numer infolinii będziesz mógł: aktywować eFakturę, potwierdzić swoje dane kontaktowe z faktury lub je zaktualizować. 

 1. Aktywacja eFV – zostaw swój numer kontaktowy – oddzwonimy do Ciebie.
 2. Potwierdzenie swoich danych z faktury – potwierdź swoje dane bez kontaktu z konsultantem. Ta opcja jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Aktualizacja danych – zaktualizuj swoje dane podczas rozmowy z konsultantem. Ta opcja jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Jeśli chcesz spełnić warunki, które wynikają z Rozporządzenia [1], możesz skontaktować się z nami poprzez dostępne kanały kontaktu. 
 

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
[3] Koszt połączenia wg stawek Twojego operatora.

 


Zużycie papieru możesz ograniczyć, gdy zrezygujesz z papierowych faktur,
a my zastąpimy je eFakturą. 
To nie tylko troska o środowisko – przy każdej wyprodukowanej tonie papieru znika kilkanaście drzew, ale także oszczędność dla klienta.