Wróć do listy

Tarcza Solidarnościowa – nowelizacja ustawy

Tarcza Solidarnościowa – nowelizacja ustawy

🏡 19 września br. wchodzi w życie nowelizacja Tarczy Solidarnościowej, zwiększająca limity, dla których obowiązują zamrożone ceny prądu. Klienci Energi Obrotu będą mogli kupić więcej prądu po obniżonej cenie.

To efekt zwiększenia limitów zużycia energii przewidzianych w rządowej Tarczy Solidarnościowej. Dzięki nowelizacji przeciętne gospodarstwo domowe może zaoszczędzić na rachunkach w tym roku nawet około 3100 złotych. Najnowsze przepisy wprowadziły też dodatkową obniżkę, która dla klientów Energi Obrotu może wynieść maksymalnie nawet 125 zł.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa[1] wdrożona w Polsce i stosowana przez Energę Obrót, zagwarantowała zamrożenie cen energii elektrycznej do określonych limitów zużycia, na poziomie ok. 10 eurocentów za kilowatogodzinę (kWh), czyli nieco ponad 40 groszy (cena netto). Jest to wartość niższa, niż średnia cena kWh w Europie, która – jak podał Polski Komitet Energii Elektrycznej w sierpniowym komunikacie – wynosi 25 eurocentów[2]. W niektórych krajach, np. w Czechach, Grecji czy Irlandii 1 kWh kosztuje nawet 40 eurocentów[2]. 

Nowe limity zużycia energii  
Rządowa Tarcza Solidarnościowa zamrażająca ceny i stawki opłat za energię na poziomie z ubiegłego roku weszła w życie 18 października 2022 roku, a stosowana jest 
od stycznia 2023 r. Przepisy właśnie zostały znowelizowane[3]. Dzięki temu dotychczasowe limity zużycia energii, do których obowiązują zamrożone ceny energii i stawki opłat dystrybucyjnych, zostaną podniesione.
W efekcie statystyczne gospodarstwo domowe zaoszczędzi w tym roku około 3100 zł. Gospodarstwa, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami oszczędzą około 3800 zł, a rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz rolnicy nawet 4200 zł.

Zwiększone limity zużycia energii elektrycznej: 

  • z 2000 kWh do 3000 kWh w przypadku odbiorców z grupą taryfową G, w tym gospodarstw domowych,
  • z 2600 kWh do 3600 kWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • z 3000 kWh do 4000 kWh dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz wskazanych rolników,
  • z 2000 kWh do 3000 kWh dla odbiorców zużywających energię na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wyższe limity zużycia będą stosowane również do ww. odbiorców, jeżeli przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej[1], przekroczone zostały dotychczasowe limity. Warto przypomnieć, że limit zużycia energii elektrycznej dotyczy danego Punktu Poboru Energii (PPE). 

Trzeba także podkreślić, że nowe limity znacznie przekraczają przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wg danych GUS (uwzględniające także gospodarstwa rolne i rodziny wielodzietne) kształtują się na poziomie 2500 kWh rocznie dla przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego.[2]

Dodatkowy rabat 

Kolejna korzyść dla klientów, którzy są odbiorcami w gospodarstwie domowym to także dodatkowy, jednorazowy rabat – jak podaje rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska[4], w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu na 2022 r. opublikowanej przez Prezesa URE, dla taryfy G11 oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Dla klientów Energi Obrotu, którzy są odbiorcami w gospodarstwie domowym obniżka może wynieść maksymalnie nawet 125 zł.

Szczegółówe informacje, które dotyczą rozporządzenia[4] będziemy przekazywać na bieżąco.

Nowe limity zużycia zostaną zastosowane automatycznie w rozliczeniach odbiorców.
W przypadku odbiorców, u których nastąpiło wcześniejsze przekroczenie dotychczasowych limitów, Energa Obrót dokona stosownej korekty faktur, uwzględniając w nich podniesione poziomy limitów. Odbiorcy nie muszą składać dodatkowych oświadczeń w tym zakresie. 

 

Dowiedz się więcej

 

[1] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.) 
[2] liczysieenergia.pl, strony kampanii informacyjnej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.
[3] Ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1785)
[4]  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2023 poz. 1847)

 


Zużycie papieru możesz ograniczyć, gdy zrezygujesz z papierowych faktur,
a my zastąpimy je eFakturą. 
To nie tylko troska o środowisko – przy każdej wyprodukowanej tonie papieru znika kilkanaście drzew, ale także oszczędność dla klienta.