Wróć do listy

Komunikat dla odbiorców gazu ziemnego

Spełnij coroczny obowiązek. Masz czas do 31 lipca. 

Uwaga! Jeśli jesteś odbiorcą gazu ziemnego, masz obowiązek – do 31 lipca 2021 roku – przekazać bezpośrednio dystrybutorowi (Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.) informację o minimalnej ilości gazu, którego pobór nie powoduje:

  • zagrożenia bezpieczeństwu osób,
  • uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,

i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania.

Więcej informacji oraz formularz do wypełnienia znajdziesz na stronie PSG.

Podstawę prawną swojego obowiązku znajdziesz w ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń w rynku naftowym (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 411) oraz wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549).


Uwaga: Powyższy obowiązek nie ma zastosowania m.in. do odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.