Wr贸膰 do listy

Zmiana Taryfy ENERGA-OBR脫T S.A. dla energii elektrycznej

Zmiana Taryfy ENERGA-OBR脫T S.A. dla energii elektrycznej

馃挕 1 lipca 2024 roku obowi膮zuje zatwierdzona przez Prezesa Urz臋du Regulacji Energetyki taryfa ENERGA-OBRÓT S.A. dla grup taryfowych G.

(Decyzja znak: DRE.WPR. 4211.8.10.2024.JSz). 
Taryfa jest dost臋pna tutaj.