Dopłaty do żywności i prądu.
Dla kogo dofinansowanie?

Dopłaty do prądu. Jak otrzymać dodatek osłonowy?

Wyższa od zakładanej inflacja daje się we znaki praktycznie każdemu. Dlatego rząd wprowadził szereg rozwiązań, które mają niwelować skutki rosnących cen żywności, gazu oraz energii. Jednym z kluczowych elementów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej jest dodatek osłonowy, uchwalony przez sejm pod koniec 2021 r. Dopłaty może otrzymać blisko 7 mln gospodarstw domowych.


Czym jest dodatek osłonowy?
Jest to dofinansowanie, które ma na celu zapewnić wsparcie pieniężne osobom o niskich dochodach, a także chronić je przed ubóstwem energetycznym. Dofinansowanie skierowane jest do gospodarstw domowych – nie mogą z niego skorzystać firmy.
Aby uzyskać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek o jego wypłatę w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Świadczenie przysługuje za okres 2022 r.


Kto otrzyma dopłaty do prądu?
Zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Klimatu i Środowiska dofinansowanie do prądu może otrzymać ok. 7 mln gospodarstw domowych, a więc blisko połowa wszystkich polskich gospodarstw [1]. Dofinansowanie przysługuje dla poszczególnych progów dochodowych w następujących kwotach: 

  • gospodarstwa jednoosobowe, w których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł;
  • gospodarstwa wieloosobowe, w których miesięczne dochody nie przekraczają 1500 zł na osobę.

Prawo do otrzymania świadczenia przysługuje także osobom żyjącym w nieformalnych związkach.


Do kiedy należy złożyć wniosek 
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć do 31 października 2022 r. W przypadku gdy dokumenty zostały przekazane do urzędu do 31 stycznia 2022 r., dofinansowanie przysługuje w dwóch ratach, tj. do 31 marca 2022 r. (wypłacona) i do 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek został złożony po 31 stycznia 2022 r., dodatek podlega wypłacie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu, ale nie później niż 2 grudnia 2022 r.
Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć za pośrednictwem urzędu gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (formularz można pobrać do wydrukowania ze strony internetowej lub otrzymać w formie papierowej w urzędzie). 
Wniosek można również wysłać przez internet – należy wtedy podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.


Dodatek osłonowy – jaką kwotę można otrzymać?
Wysokość dofinansowania zależy zarówno od dochodów, jak i liczby osób w gospodarstwie domowym. Dodatkowo wyższe dopłaty przysługują, gdy głównym źródłem ogrzewania jest m.in. kocioł, koza, kominek, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, węgiel lub wyroby węglopochodne. W zależności od źródła ogrzewania, gospodarstwo domowe może otrzymać do:

  • 400 lub 500 zł dofinansowania (w przypadku ogrzewania przez kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi) – przy założeniu, że dochód jednoosobowego gospodarstwa nie przekroczy 2100 zł;
  • 600 lub 750 zł dofinansowania (w przypadku ogrzewania przez kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi) – dla gospodarstwa składającego się z 2-3 osób, gdy dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  • 850 zł lub 1062,50 zł dofinansowania (w przypadku ogrzewania przez kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi) – w przypadku gospodarstwa 4-5-osobowego, o ile dochód nie przekroczy 1500 zł miesięcznie na osobę;
  • 1150 zł lub 1437,50 zł dofinansowania (w przypadku ogrzewania przez kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię, kuchnię węglową lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi) – w gospodarstwach liczących 6 i więcej osób, których dochód miesięczny to maksymalnie 1500 zł.

Przy obliczaniu dochodów należy uwzględnić wszystkie wpływy netto, m.in. z tytułu wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych, rent, emerytur czy dochodów z działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady dotyczące obliczenia dochodu określone zostały w ustawie o dodatku osłonowym.
Ponadto dofinansowanie będzie wypłacane także po przekroczeniu kryterium dochodowego. Dodatek zostanie wówczas pomniejszony o kwotę tego przekroczenia według zasady złotówka za złotówkę. Minimalna kwota dofinansowania nie może być jednak mniejsza niż 20 zł, albowiem wówczas dodatek nie zostanie wypłacony.


Dodatek osłonowy a dodatek energetyczny
Innym rodzajem wsparcia był dodatek energetyczny. Od 4 stycznia 2022 r. do końca roku nie będzie on jednak wypłacany.

 

[1] https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy