Wniosek o zawarcie aneksu do umowy kompleksowej

ze Sprzedawcą zobowiązanym, a dotycząca rozliczeń za wyprodukowaną energię elektryczną z mikroinstalacji. Prosimy o poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.
Do złożenia wniosku wymagamy przesłania skanów poniższych dokumentów.

  • Certyfikat przystosowania sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA do przyłączenia mikroinstalacji
  • Dokument tożsamości lub KRS


Dokumenty muszą zostać dołączone po wybraniu odpowiedniej opcji w ostatnim kroku formularza.* pola obowiązkowe


Dane podstawowe

Wybierz jaki rodzaj klienta reprezentujesz?

Dane techniczne

Lokalizacja źródła

Informacje techniczne

Data pierwszego wprowadzenia do sieci – data, kiedy źródło wytwórcze po raz 1 wprowadziło energię wyprodukowaną w mikroinstalacji do sieci Operatora Systemu Dystrybucji.
PPE - to numer wskazujący miejsce (adres/punkt w sieci) w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, to są one odrębnymi punktami poboru energii. Numer PPE znajdziesz na swojej fakturze za prąd.

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Wybierz

Załączniki

  1. Skan certyfikatu * dodaj

 

Poniższe zgody są dobrowolne, nieobowiązkowe i zawsze możesz je wycofać: