Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Zawarcie umowy kompleksowej - zmiana właściciela

Zawarcie umowy kompleksowej/ umowy o świadczenie usług dystrybucj krok po kroku - obiekt istniejący, przyłączony do sieci elektroenergetycznej (licznik jest lub był zainstalowany):

1

Sprawdź czy masz licznik w lokalu/obiekcie/nieruchomości


Licznik jest - wypełnij z poprzednim właścicielem/najemcą Protokół zdawczo- odbiorczy
Licznika brak - sprawdź czy została zrealizowana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (upewnij się u dotychczasowego właściciela/administratora obiektu z kim była zawarta wcześniejsza umowa kompleksowa/dystrybucyjna)

2

Wybierz  grupę taryfową odpowiednią dla Twoich potrzeb 

3

Zgłoś się do swojego Salonu Sprzedaży z tytułem prawnym do obiektu lub oświadczeniem o prawie korzystania z lokalu/obiektu/nieruchomości, danymi osobowymi z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz Protokołem zdawczo- odbiorczym jeżeli licznik jest już zainstalowany. Możesz też wypełnić wniosek online lub wysłać go wraz z załącznikami  na adres swojego Salonu Sprzedaży.

4

Zapoznaj się z Ogólnymi warunkami umowy oraz wzorem umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej.

5

Podpisz umowę podczas wizyty w Salonie Sprzedaży. Wybierając drogę korespondencyjną otrzymasz kurierem dwa egzemplarze umowy do podpisu. Podpisz oba egzemplarze i jeden egzemplarz przekaż kurierowi.

6

W przypadku braku licznika po otrzymaniu przez nas podpisanej umowy zostanie on  zainstalowany przez służby lokalnego EOP.

Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej
Ogólne Warunki Umów kompleksowych dla gazu
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Protokół zdawczo-odbiorczy dla prądu
Czy informacja była pomocna?