Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Zawarcie umowy kompleksowej - zmiana grupy taryfowej

Zawarcie umowy kompleksowej/ umowy o świadczenie usług dystrybucji krok po kroku - zmiana grupy taryfowej:

1

Wybierz  grupę taryfową odpowiednią dla Twoich potrzeb

2

Zgłoś się do swojego Salonu Sprzedaży z tytułem prawnym do obiektu lub oświadczeniem o prawie korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości, danymi osobowymi z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Możesz też wypełnić wniosek online lub wysłać go wraz z załącznikami na adres swojego Salonu Sprzedaży.

3

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz wzorem umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej.

4

Podpisz umowę podczas wizyty w Salonie Sprzedaży. Wybierając drogę korespondencyjną otrzymasz kurierem dwa egzemplarze umowy do podpisu. Podpisz oba egzemplarze i jeden egzemplarz zwróć kurierowi.

5

Zmiana grupy taryfowej zostanie zrealizowana po otrzymaniu przez nas podpisanej umowy.

Formularz zmiany taryfy
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Ogólne Warunki Umów kompleksowych dla gazu
Protokół zdawczo-odbiorczy dla prądu
Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej
Czy informacja była pomocna?