Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Zawarcie umowy kompleksowej - nowe przyłącze

Zawarcie umowy kompleksowej / umowy o świadczenie usług dystrybucji krok po kroku - nowo przyłączany do sieci elektroenergetycznej obiekt:

1

Sprawdź, czy została zrealizowana umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - czy otrzymałeś  "Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia"?

2

Sprawdź, czy została zakończona budowa obiektu w myśl wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę (czy otrzymałeś zawiadomienie o całkowitym lub częściowym zakończeniu budowy potwierdzony przez właściwy organ Starostwa Powiatowego)?

3

Wybierz grupę taryfową odpowiednią dla Twoich potrzeb.

4

Zgłoś się do najbliższego Salonu Sprzedaży z tytułem prawnym do obiektu lub oświadczeniem o prawie korzystania z lokalu / obiektu / nieruchomości, danymi osobowymi z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz "Oświadczeniem o wykonaniu przyłączenia". Możesz też wypełnić wniosek online lub wysłać go wraz z załącznikami na adres swojego Salonu Sprzedaży.

5

Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Umowy oraz wzorem umowy kompleksowej lub dystrybucyjnej.

6

Podpisz umowę podczas wizyty w Salonie Sprzedaży.

7

Licznik energii elektrycznej zostanie zainstalowany po otrzymaniu przez nas podpisanej umowy.

Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej
Ogólne Warunki Umów kompleksowych dla gazu
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dla domu
Protokół zdawczo-odbiorczy dla prądu
Czy informacja była pomocna?