Panele fotowoltaiczne
Obowiązek informacyjny

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) będzie: ENERGA-OBRÓT S.A. al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk; e-mail do inspektora ochrony danych (IOD) iod.energa-obrot@energa.pl

2. ADO przetwarza Twoje dane osobowe aby przygotować, zrealizować ofertę i zawrzeć umowę poprzez przekazanie danych do partnera ENERGA OBRÓT.S.A

 • W przypadku wypełnienia formularza na stronie www.energa.pl przez działanie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych; 
 • W celu realizacji umowy na instalację paneli fotowoltaicznych po jej zawarciu.

3. Dane osobowe podajesz dobrowolnie, ale są one niezbędne abyśmy mogli rozpocząć proces a następnie zawrzeć z Tobą umowę i ją zrealizować.

4. Odbiorcą Twoich danych będą partnerzy uczestniczący w instalacji paneli fotowoltaicznych. Odbiorcami mogą być również podmioty, które: a) są uprawnionymi organami publicznymi, b) są częścią naszej grupy kapitałowej i uczestniczą w procesie, c) dostarczają korespondencję, d) świadczą usługi w zakresie realizacji Twojej umowy, dochodzenia należności, archiwizacji, niszczenia dokumentów, doradztwa prawnego oraz usługi techniczne.

5. ADO przetwarza Twoje dane osobowe:

 • jeśli wyrazisz zgody – do czasu, aż je wycofasz;
 • po zawarciu umowy do czasu jej realizacji oraz do czasu określonego w przepisach dotyczącego rozliczenia umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W zakresie swoich danych osobowych masz prawo żądać:

 • adostępu do nich,
 • ich kopii,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia,
 • ich usunięcia, jeśli nie ma innej podstawy lub celu dalszego przetwarzania,
 • cofnięcia swoich wcześniejszych zgód,

oraz złożyć sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, które realizuje ADO.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z ADO lub IOD – dane kontaktowe znajdziesz w pkt 1.

7. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

panele fotowoltaiczne

Polityka cookies

Używamy plików "cookies", dzięki którym dostosowujemy treści do preferencji użytkowników oraz ciągle ulepszamy działanie serwisu. Szczegółowe informacje są w Polityce prywatności. Jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki, pliki "cookies" będą umieszczane na Twoim urządzeniu, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.