Odnawialne Źródła Energii

ENERGA-OBRÓT SA jest doświadczoną spółką obrotu, świadczącą wysoki standard obsługi producentom energii elektrycznej w Polsce, w tym Odnawialnych Źródeł Energii.

Spółka dysponuje największym wolumenem zakupu energii elektrycznej wytworzonej w OZE i wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej OSD w Polsce. Zdobyte doświadczenie pozwala Spółce na wypracowanie wspólnie z dostawcą energii elektrycznej w trudnym i zmieniającym się środowisku rynkowym, korzystnych warunków współpracy dla obu Stron. Świadczyć może o tym liczba blisko tysiąca wytwórców OZE obecnie z nami współpracujących, posiadających źródła o różnej mocy zainstalowanej elektrycznej.

Nasza oferta dla źródeł wytwórczych o mocy zainstalowanej elektrycznej równej 500 kW i większej obejmuje:

  • Zakup energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE na atrakcyjnych i przejrzystych warunkach
  • Prognozowanie dobowo-godzinowe mocy wytwórczej
  • Bilansowanie Handlowe
  • Zakup zielonych certyfikatów

Zapewniamy:

  • Indywidualne podejście do potrzeb klientów
  • Profesjonalną obsługę i partnerskie relacje
  • Gwarantowaną sprzedaż całej wyprodukowanej i wprowadzonej energii do sieci
  • Terminowe rozliczenia

Kontakt:

W przypadku zainteresowania naszą ofertą zapraszamy do kontaktu:

telefon +48 726 800 087 lub +48 785 873 326

email: oze@energa.pl