Centrum Obsługi Klienta Biznesowego

Centrum Obsługi
Klienta Biznesowego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

28-08-2019

Ceny energii – co musisz wiedzieć o duplikatach faktur

Do kogo wysłaliśmy pismo z prośba o dostarczenie nam faktury, jej duplikatu lub poświadczonej kopii


Jeśli 30 czerwca 2018 roku Twoim sprzedawcą nie była Energa Obrót, zwróciliśmy się do Ciebie o przekazanie wystawionych przez Twojego poprzedniego sprzedawcę faktur, duplikatów faktur lub ich poświadczonych kopii – tylko takie dokumenty będą ważne. Dokumenty muszą dotyczyć okresu rozliczeniowego obejmującego 30 czerwca 2018 roku. Będą nam potrzebne do rozliczenia Cię zgodnie z przepisami ustawy o cenach energii [1].


Termin na dostarczenie nam przez Ciebie tych dokumentów wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisma. Możesz przekazać je na dwa sposoby:


 • pocztą na adres: Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „NOWELIZACJA USTAWY”;
 • lub
 • osobiście w salonach sprzedaży – mapę placówek znajdziesz na naszej stronie energa.pl/mapa_placowek.

W jaki sposób pozyskać duplikat faktury od nas


Jeśli 30 czerwca 2018 roku byłeś naszym klientem, a obecnie korzystasz z usług innego sprzedawcy, możesz zwrócić się do nas o wydanie duplikatu faktury obejmującego ten okres. Możesz skontaktować się z nami:


 • elektronicznie przez formularz na naszej stronie internetowej lub poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta - pamiętaj, aby w temacie napisać „duplikat faktury”,
 • telefonicznie poprzez naszą infolinię,
 • osobiście w naszych salonach sprzedaży.

Co jeszcze jest ważne


Jeśli 30 czerwca 2018 roku korzystałeś z usług sprzedawcy rezerwowego, prześlij nam pisemne potwierdzenie wraz z informacją jaki to sprzedawca.


Podstawy prawne

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) z późniejszymi zmianami (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

21-08-2019

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH (kopia)

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


UWAGA! Poniższy komunikat nie dotyczy klientów indywidualnych

Ogłoszona została ustawa o systemie rekompensat [1]. Na jej podstawie o pomoc publiczną mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych, które spełniają określone warunki ustawowe i wykonują działalność gospodarczą w zakresie, który opisuje załącznik do ustawy .


Jakie mechanizmy wsparcia przewidują przepisy


Uprawnione przedsiębiorstwa mogą wybrać jedną z poniższych form wsparcia.


 1. Ustawa o cenach energii [2]:


  w tym przypadku, za pierwsze półrocze 2019 roku, będziemy rozliczać przedsiębiorstwa według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. W drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy de minimis. Pełną informację o pomocy de minimis można znaleźć na stronach internetowych UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń .

  W drugim półroczu m .in. mikro- oraz małe przedsiębiorstwa będą rozliczane według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Wymagało to jednak złożenia oświadczenia o statusie odbiorcy końcowego.


  Ta forma wsparcia obejmuje rozliczenia za 2019 rok.


 2. Ustawa o systemie rekompensat:


  w przypadku wyboru tej formy wsparcia przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych składają oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania ze sposobu rozliczeń, który wynika z ustawy o cenach energii. Oświadczenie składa się - w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat - do:

  • wszystkich sprzedawców energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwa miały zawarte umowy w 2019 roku
   oraz

  • Zarządcy Rozliczeń.

  Na zasadach szczegółowo określonych w ustawie o systemie rekompensat, rekompensaty przyznawane są na wniosek uprawnionego podmiotu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek składa się do 31 marca w roku, który następuje po roku kalendarzowym, za jaki przyznawane są rekompensaty.Podstawy prawne


[1] Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1532; w tym piśmie: ustawa o systemie rekompensat)

[2] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538, z późniejszymi zmianami; (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

21-08-2019

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


UWAGA! Poniższy komunikat nie dotyczy klientów indywidualnych

Ogłoszona została ustawa o systemie rekompensat [1]. Na jej podstawie o pomoc publiczną mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych, które spełniają określone warunki ustawowe i wykonują działalność gospodarczą w zakresie, który opisuje załącznik do ustawy .


Jakie mechanizmy wsparcia przewidują przepisy


Uprawnione przedsiębiorstwa mogą wybrać jedną z poniższych form wsparcia.


 1. Ustawa o cenach energii [2]:


  w tym przypadku, za pierwsze półrocze 2019 roku, będziemy rozliczać przedsiębiorstwa według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. W drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy de minimis. Pełną informację o pomocy de minimis można znaleźć na stronach internetowych UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń .

  W drugim półroczu m .in. mikro- oraz małe przedsiębiorstwa będą rozliczane według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Wymagało to jednak złożenia oświadczenia o statusie odbiorcy końcowego.


  Ta forma wsparcia obejmuje rozliczenia za 2019 rok.


 2. Ustawa o systemie rekompensat:


  w przypadku wyboru tej formy wsparcia przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych składają oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania ze sposobu rozliczeń, który wynika z ustawy o cenach energii. Oświadczenie składa się - w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat - do:

  • wszystkich sprzedawców energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwa miały zawarte umowy w 2019 roku
   oraz

  • Zarządcy Rozliczeń.

  Na zasadach szczegółowo określonych w ustawie o systemie rekompensat, rekompensaty przyznawane są na wniosek uprawnionego podmiotu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek składa się do 31 marca w roku, który następuje po roku kalendarzowym, za jaki przyznawane są rekompensaty.Podstawy prawne


[1] Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1532; w tym piśmie: ustawa o systemie rekompensat)

[2] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538, z późniejszymi zmianami; (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

16-08-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek (kopia)

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas. 


 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

17-07-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas. 


 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

04-01-2019

Komunikat o cenach prądu w 2019 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, mająca na celu łagodzenie skutków podwyżek cen energii elektrycznej w roku 2019. Ustawa obejmuje wszystkie grupy odbiorców w kraju.


Zapewniamy, że dochowujemy najwyższej staranności w realizacji obowiązków wynikających z przyjętej ustawy. Prowadzimy bardzo intensywne prace nad jak najszybszym wdrożeniem dostosowanej do wprowadzonych wymogów polityki cenowej.


Informujemy również, że ze względów technicznych w początkowym okresie roku 2019 mogą otrzymać Państwo faktury opiewające na kwoty wynikające z wcześniej zawartych umów. Te faktury zostaną skorygowane ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2019 roku w pierwszym kwartale roku 2019 w sposób zgodny z przyjętą ustawą.


Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w każdej chwili gotowi do udzielenia wszelkich wyjaśnień w sprawie.

Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

05-03-2018

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek – do 27 lipca 2019 roku – złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do nas. Oświadczenie możesz dostarczyć do nas pocztą na adres al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.

 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

 

[2] Wzór oświadczenia do poprania

 

31-10-2017

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

 

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa finansów www.jpk.mf.gov.pl

14-08-2017

Energa zasili PKP Intercity

W historii kolejowej spółki jest to pierwsza zmiana sprzedawcy energii elektrycznej.

Do walki o umowę z tak znaczącym klientem stanęli najwięksi gracze polskiego rynku energetycznego. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyła spółka Energa Obrót. Umowa, jaką zawarła z PKP Intercity, podpisana została na dwa lata, jej realizacja rozpocznie się we wrześniu 2017 roku.


Wolumen sprzedanej energii wynosi 12 275 MWH, które zasilą 115 punktów poboru w całej Polsce.

28-12-2015

Ostrzeżenie

Szanowni Klienci,

 

Informujemy o pojawiających się mailach zawierających fałszywe wezwanie do zapłaty wystawiane rzekomo przez Kruk SA a dotyczące zadłużenia wobec Energa Obrót SA.

 

Maile zawierają załącznik zawierający złośliwe oprogramowanie. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać tego załącznika.

 

Informujemy, że przesłane wiadomości nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi rozliczeniami z Energa Obrót SA. Ponadto nasza firma nie współpracuje z firmą Kruk.

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronach Kruk SA http://pl.kruk.eu/aktualnosci/art170,kruk-ostrzega-przed-falszywym-listami-i-e-mailami.html

Powrót