Poznaj ENERGĘ

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych grup energetycznych. Nasza podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Jesteśmy jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zasilamy w energię elektryczną ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych, co daje blisko 17 proc. udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Eksploatujemy ponad 190 tys. km linii elektroenergetycznych, którymi rocznie przesyłamy łącznie 20,44 TWh energii. Nasza sieć dystrybucyjna obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 77 tys. km2, co stanowi około 25 proc. powierzchni kraju.

 

W 2013 roku wyprodukowaliśmy 5,0 TWh energii elektrycznej oraz 3,9 TJ ciepła brutto w 57 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni systemowej w Ostrołęce, 2 elektrociepłowniach, 3 ciepłowniach, 47 elektrowniach wodnych, m.in. największej w Polsce hydroelektrowni we Włocławku oraz 3 farmach wiatrowych. Całkowita moc zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW, z czego 38 proc. (0,5GW) stanowią odnawialne źródła energii (OZE).

 

Zajmujemy czołową pozycję na rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w energii wytworzonej ogółem. Zielona energia powstaje w 47 elektrowniach wodnych, 3 farmach wiatrowych oraz instalacjach spalających biomasę. Łączna zainstalowana moc w OZE to 0,5 GW, z których wyprodukowaliśmy brutto 1,9 TWh energii elektrycznej. 17 proc. energii dostarczanej naszym klientom pochodzi ze źródeł odnawialnych.

 

Całkowita moc zainstalowana OZE przyłączona do naszej sieci dystrybucyjnej wynosi około 1,6 GW, co stanowi blisko 36 proc. wszystkich mocy OZE zainstalowanych w Polsce.

Niech napędza Cię naturalna energia!

Teraz naszym największym Klientom oferujemy zakup 100% ekologicznej energii elektrycznej. Dzięki ofercie „100% Zielonej Energii” Klient otrzymuje energię, która w całości ma pokrycie w energii zakupionej i wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Za działanie na rzecz natury Klient zostaje nagrodzony certyfikatem potwierdzającym wybór oferty. Dbając o środowisko dba o wizerunek swojej firmy.

Zmień sprzedawcę na ENERGĘ

Zmiana sprzedawcy energii jest prostsza niż myślisz! Wystarczy jedna chwila, żeby zmienić warunki na dużo korzystniejsze.

Jeśli chcesz otrzymać dopasowaną do swoich potrzeb ofertę i korzystać z naturalnej energii, zapraszamy do ENERGI.

Co musisz zrobić?

Krok pierwszy: Poznaj naszą ofertę Poznaj naszą ofertę dla gospodarstw domowych oraz ofertę dla firm.

Krok drugi: Podpisz umowę Jeżeli nasza oferta odpowiada na Twoje potrzeby podpisz z nami umowę! Umowa sprzedaży wejdzie w życie z chwilą wygaśnięcia dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży.

Krok trzeci: Udziel nam pełnomocnictwa Dzięki temu ENERGA otrzyma możliwość reprezentowania Ciebie w procesie zmiany sprzedawcy, a nasz doradca załatwi w Twoim imieniu pozostałe formalności związane ze zmianą sprzedawcy: złoży wypowiedzenie dotychczasowemu sprzedawcy, zgłosi zawarcie umowy sprzedaży z ENERGĄ Twojemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), zawrze z nim nową umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Zmiana sprzedawcy - co zmieni się dla Ciebie?

  1. Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy, dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy dystrybucji z Twoim obecnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, natomiast usługą sprzedaży energii na podstawie umowy sprzedaży, zajmować będzie się ENERGA, największy w Polsce dostawca zielonej energii.
  2. Tym samym będziesz otrzymywać dwie faktury – jedną od dotychczasowego dostawcy energii (Operatora Systemu Dystrybucji) z opłatami za dystrybucję energii oraz drugą (od ENERGI) za koszty zużycia energii.

 

Zmiana sprzedawcy energii - to możliwe!

Od 2007 roku Klienci w Polsce mogą sami wybrać swojego sprzedawcę energii. Stało się to możliwe dzięki zasadzie TPA (ang. Third Party Access), czyli m.in. zasadzie swobodnego wyboru sprzedawcy energii. Zgodnie z tą zasadą muszą zostać spełnione dwa wymogi formalne:

sprzedawca ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na terenie którego przyłączony jest obiekt Klienta;

zainstalowany w obiekcie układ pomiarowo-rozliczeniowy jest dostosowany do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) lokalnego OSD.