Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Co powinna obejmować kontrola?

Kontrola powinna obejmować oględziny układów pomiarowych i ich zabezpieczeń przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań, sprawdzenie prawidłowości wskazań poszczególnych układów pomiarowych, ocenę poprawności działania elementów układu pomiarowego, dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli, zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez odbiorcę warunków umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, w szczególności warunków eksploatacji układów pomiarowych.
Czy informacja była pomocna?