Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

powrót

Reklamacje i zgłoszenia

Wszelkie sprawy, w tym reklamacje, wnioski, skargi oraz zgłoszenia należy składać:

- poprzez formularz kontaktowy na stronie energa.pl

- telefonicznie pod numerem 555 555 555 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00, koszt połączenia wg stawek operatora)

- poprzez indywidualne konto klienta na ebok.energa.pl oraz 24.energa.pl

- osobiście w Salonie Sprzedaży ENERGA

 

W związku z wejściem w życie przepisów o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - Dz. U. z 2016 roku poz. 1823), konsumentowi oraz prosumentowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się do Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wszczęcie postępowania, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta albo prosumenta będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany.

 

Informacje na temat reklamacji dotyczących płatności i doładowań pre-paid

Informacje na temat reklamacji dotyczących usługi Płatności Online