Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

21-08-2019

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


UWAGA! Poniższy komunikat nie dotyczy klientów indywidualnych


Ogłoszona została ustawa o systemie rekompensat [1]. Na jej podstawie o pomoc publiczną mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych, które spełniają określone warunki ustawowe i wykonują działalność gospodarczą w zakresie, który opisuje załącznik do ustawy .


Jakie mechanizmy wsparcia przewidują przepisy


Uprawnione przedsiębiorstwa mogą wybrać jedną z poniższych form wsparcia.


 1. Ustawa o cenach energii [2]:


  w tym przypadku, za pierwsze półrocze 2019 roku, będziemy rozliczać przedsiębiorstwa według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. W drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy de minimis. Pełną informację o pomocy de minimis można znaleźć na stronach internetowych UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń .

  W drugim półroczu m .in. mikro- oraz małe przedsiębiorstwa będą rozliczane według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Wymagało to jednak złożenia oświadczenia o statusie odbiorcy końcowego.


  Ta forma wsparcia obejmuje rozliczenia za 2019 rok.


 2. Ustawa o systemie rekompensat:


  w przypadku wyboru tej formy wsparcia przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych składają oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania ze sposobu rozliczeń, który wynika z ustawy o cenach energii. Oświadczenie składa się - w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat - do:

  • wszystkich sprzedawców energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwa miały zawarte umowy w 2019 roku
   oraz

  • Zarządcy Rozliczeń.

  Na zasadach szczegółowo określonych w ustawie o systemie rekompensat, rekompensaty przyznawane są na wniosek uprawnionego podmiotu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek składa się do 31 marca w roku, który następuje po roku kalendarzowym, za jaki przyznawane są rekompensaty.Podstawy prawne


[1] Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1532; w tym piśmie: ustawa o systemie rekompensat)

[2] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538, z późniejszymi zmianami; (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

16-08-2019

Informacja o Rozliczeniach Rzeczywistych

Korzystasz z usługi Rozliczenia Rzeczywiste w ENERGA24?

 

Kliknij tutaj i dowiedz się jak możesz rozliczyć swój rachunek za prąd.

 

Jak odczytać licznik?

 

Skorzystaj z naszego poradnika, który jest dostępny na tej stronie.

 

Jesteś nowym klientem?

 

Jeśli chcesz włączyć usługę Rozliczenia Rzeczywiste i samodzielnie rozliczać swoje rachunki za prąd w ENERGA24, skorzystaj z naszego poradnika – kliknij tutaj.

 

Więcej przydatnych informacji o ENERGA24 znajdziesz tutaj.

17-07-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas.
 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

15-07-2019

Przerwa techniczna w dostępie do usług

Wyłączenie usług doładowania liczników przedpłatowych i Rozliczeń Rzeczywistych oraz serwisów elektronicznej obsługi klienta.

 

Od 19 lipca (piątek) od godziny 17 do 27 lipca (sobota) przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W tym czasie nie będą mogli Państwo:

 

 1. doładować licznika przedpłatowego – wszystkie możliwe formy wygenerowania kodu doładowania zostaną wyłączone również poprzez sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz ePay,
 2. rozliczyć zużytego prądu w usłudze Rozliczeń Rzeczywistych – wszystkie kanały zostaną wyłączone:
  • obsługowe: infolinia, czat, salony sprzedaży, kontaktowe formularze online, 
  • w punktach sieci Moje Rachunki,
  • w serwisach eBOK, ENERGA24.

 

Ponadto nie będzie możliwe:

 

 • zalogowanie się do konta w serwisie ENERGA24,
 • zalogowanie się do konta w serwisie eBOK (od 18 do 31 lipca),
 • sprawdzenie aktualnego salda (od 19 do 31 lipca).

 

Jak się przygotować

 

Prosimy, aby do 18 lipca (czwartek):

 

 • doładować licznik przedpłatowy poprzez serwis ENERGA24 lub w punktach sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz ePay, 
 • wprowadzić odczyt licznika i rozliczyć zużyty prąd (w przypadku usługi Rozliczeń Rzeczywistych).

 

Aktualizacja

 

W trakcie trwających prac systemowych najprostszą drogą doładowania licznika przedpłatowego jest kontakt z naszą infolinią pod numerem 555 555 555*. Konsultanci wygenerują kod i umożliwią doładowanie licznika.

 

* Koszt połączenia według stawek Twojego operatora telefonicznego 

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

24-06-2019

Komunikat

Komunikat dla klientów z oddziałów: elbląskiego, kaliskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego.

Od 1 do 31 lipca przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac technicznych nasi klienci z oddziałów: elbląskiego, kaliskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego nie będą mogli:

 • wprowadzić odczytu i dokonać rozliczenia zużytego prądu (usługa Rozliczenie Rzeczywiste), jeśli klient wprowadzi odczyt, transakcja nie zostanie zrealizowana,
 • sprawdzić aktualnego salda (od 1 lipca do 8 sierpnia),
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta eBOK (od 18 do 31 lipca).

 

W tym czasie nie wystawimy eFaktur ani faktur papierowych (od 1 lipca do 8 sierpnia). Faktury zostaną wysłane z opóźnieniem. Przepraszamy za utrudnienia. 

Numery punktów poboru energii klientów ze wskazanych oddziałów zaczynają się od znaków „PL00372…, PL00374…, PL00375…, PL00376…,”. Numery te można znaleźć na fakturze lub umowie.

 

Jak się przygotować

Zachęcamy naszych klientów, aby dokonali rozliczenia zużytego prądu za bieżący miesiąc do 30 czerwca. Kolejne rozliczenie będzie możliwe po 1 sierpnia.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki.
10-06-2019

Nowy Zbiór praw konsumenta paliw gazowych

Zbiór praw konsumenta paliw gazowych to kompendium wiedzy dla odbiorców gazu.

 

Znajdziesz w nim m.in. informacje na temat:

 • praw, jakie przysługują konsumentom,
 • obowiązków dystrybutora,
 • zasad zawierania i rozwiązywania umów,
 • sprzedaży rezerwowej – procedury, jaka jest stosowana, gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestanie sprzedaży gazu,
 • rozliczeń i zasad korygowania wystawionych faktur,
 • reklamacji w sprawie dostarczania i standardów jakościowych gazu,
 • polubownego rozstrzygania sporów,
 • nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

Nowy Zbiór możesz pobrać >>> tu.

04-06-2019

Zmiana stawek opłat Operatorów systemu Dystrybucyjnego

W taryfie Twojego dystrybutora od 6 kwietnia 2019 roku zmieniły się niektóre stawki opłat. Taryfa jest dostępna na naszej stronie www.energa.pl.

27-05-2019

ENERGA – Twój zaufany sprzedawca energii elektrycznej lub gazu

Czy wiesz, że umowę sprzedaży, dystrybucji energii elektrycznej lub gazu z firmą Energa-Obrót SA (Energa) możesz podpisać w Salonie Sprzedaży, ale również we własnym domu (tzw. umowa zawarta poza lokalem)?

 

JAK ROZPOZNASZ PRZEDSTAWICIELA ENERGI?

Przede wszystkim nasi przedstawiciele posiadają IDENTYFIKATOR oraz właściwe pełnomocnictwo.

 

Każdy identyfikator zawiera:

 • logo Energa;
 • zdjęcie przedstawiciela oraz jego imię i nazwisko;
 • serię i numer dowodu osobistego;
 • numer identyfikatora

Pełnomocnictwo w jasny sposób wskazuje, że jest to osoba uprawniona do zawarcia umowy w imieniu Energa. 

 

Jeśli masz wątpliwość czy osoba przekonująca Cię do zawarcia umowy w Twoim domu to nasz przedstawiciel możesz zawsze zadzwonić na Infolinię 555 555 555 (koszt połączenia według stawek dostawcy usług) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 22:00.

 

Pamiętaj również, że uczciwy sprzedawca powinien:

 • przekazać Ci pisemną informację o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, z którego skorzystać możesz bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy;
 • po zawarciu umowy, wydać Ci jej egzemplarz lub potwierdzenie jej zawarcia, na której znajdzie się data, rodzaj świadczenia i cena;

 

Dodatkowo: 

 • jeżeli nie zostałeś poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
 • jeżeli przy zawieraniu umowy zostałeś wprowadzony w błąd w rozumieniu art. 84 Kodeksu cywilnego przez nowego sprzedawcę, możesz uchylić się od skutków oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

UWAŻAJ NA NIEUCZCIWYCH SPRZEDAWCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ i GAZU


Nieuczciwe praktyki tzw. metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika instytucji zaufania społecznego” są ostatnio coraz bardziej powszechne i dotykają głównie osób starszych lub osób mieszkających samotnie.

Nieuczciwi sprzedawcy coraz częściej namawiają do podpisania niekorzystnych umów, używając przy tym podstępu, dlatego przy zawieraniu umowy poza lokalem sprzedawcy, powinieneś zachować szczególną czujność.

 

JAK USTRZEC SIĘ PRZED ZAWARCIEM NIEKORZYSTNEJ UMOWY?


Pamiętaj, że zawsze należy dokładnie przeczytać umowę wraz z załączonymi dokumentami przed ich podpisaniem, a w szczególności sprawdzić:

 • czy proponowana umowa obejmuje tylko sprzedaż (wówczas będziesz otrzymywać dwie faktury – jedną za sprzedaż, a drugą za dystrybucję) czy także dystrybucję energii elektrycznej (wówczas będziesz otrzymywać jedną fakturę obejmującą obie usługi)?
 • jaki jest czas obowiązywania umowy?
 • czy umowa zawiera dodatkowe usługi typu ubezpieczenie (zazwyczaj dodatkowo płatne)?
 • czy przy rezygnacji z dodatkowej usługi cena energii elektrycznej wzrośnie?
 • jak często będziesz otrzymywać fakturę i w jakiej formie (w wersji papierowej czy elektronicznej)?
 • czy będziesz rozliczany/-a za rzeczywiście zużytą energię?

 

Zwracamy uwagę, że powyższa informacja nie ma charakteru wyczerpującego, w związku z czym zachęcamy do lektury ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. 2017 poz. 683 ze zm.).

15-05-2019

Prace serwisowe

od 17 maja (piątek) od godziny 17 do 22 maja (środa) do godziny 18 przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac serwisowych nasi klienci nie będą mogli:

 • wprowadzić odczytu i rozliczyć zużytego prądu w żadnej z dostępnych opcji – zarówno w punktach sieci Moje Rachunki, przez eBOK, ani w żadnym kanale obsługowym (usługa Rozliczenie Rzeczywiste),
 • doładować licznika przedpłatowego,
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta ENERGA24,
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta eBOK (od 16 do 22 maja),
 • sprawdzić aktualnego salda (od 17 do 27 maja).

 

Jak się przygotować

 

Zachęcamy naszych klientów, w szczególności posiadających licznik przedpłatowy, aby dokonali zakupu prądu do 16 maja.

 

 

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz epay.

 

29-04-2019

Rozliczenia rzeczywiste - komunikat

Od 1 maja (środa) do 22 maja (środa) przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W trakcie prac technicznych nasi klienci oddziałów: elbląskiego, kaliskiego, koszalińskiego i olsztyńskiego nie będą mogli wprowadzić odczytu i dokonać rozliczenia zużytego prądu (usługa Rozliczenie Rzeczywiste). Jeśli klient wprowadzi odczyt online, transakcja nie zostanie zrealizowana. Usługa ta również nie będzie dostępna w punktach sieci Moje Rachunki.

 

Numery punktu poboru energii w przypadku klientów ze wskazanych oddziałów zaczynają się od znaków „PL00372…, PL00374…, PL00375…, PL00376…,”. Numery te można znaleźć na fakturze lub umowie;

 

Jak się przygotować

Zachęcamy naszych klientów, aby dokonali rozliczenia zużytego prądu za bieżący miesiąc do 30 kwietnia. Kolejne rozliczenie będzie możliwe po 22 maja.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta,
 • w punktach sieci Moje Rachunki.
Powrót