Centrum Obsługi Klienta Indywidualnego

Centrum Obsługi
Klienta Indywidualnego


Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz
jeden z tematów poniżej

02-10-2019

Aktualności

W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi utrudnień w kontakcie z nami za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Klienta przypominamy, że cały czas istnieje możliwość kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej www.energa.pl.

 

Zapewniamy, że ewentualne usterki zostaną jak najszybciej usunięte.

17-09-2019

Komunikat

Wyłączenie usług doładowania liczników przedpłatowych i Rozliczeń Rzeczywistych oraz serwisów elektronicznej obsługi klienta.

 

Od 20 do 26 września przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe ograniczenia

 

 W tym czasie niektórzy nasi klienci nie będą mogli:

 • doładować licznika przedpłatowego - wszystkie możliwe formy wygenerowania kodu doładowania oraz doładowania liczników przedpłatowych zostaną wyłączone
 • rozliczyć zużytego prądu w usłudze Rozliczeń Rzeczywistych - wszystkie opcje rozliczenia zostaną wyłączone.

 

Ponadto nie będzie można:

 • zalogować się do konta w serwisie ENERGA24,
 • zalogować się do konta w serwisie eBOK (od 19 do 27 września),
 • sprawdzić aktualnego salda (od 20 do 28 września).

 

Jak się przygotować

 

Prosimy, aby do 19 września doładować licznik przedpłatowy w punktach sieci Moje Doładowania, Payland Net oraz epay, a także na naszej stronie internetowej energa.pl. 

 

Jeśli nie doładują Państwo licznika przed terminem wyłączenia, prosimy o kontakt z infolinią Energi Obrotu pod numer 555 555 555 (koszt połączenia według stawek Twojego operatora telefonicznegok). Nasi konsultanci wygenerują kod, który umożliwi doładowanie urządzenia. 

 

Jeśli we wskazanym terminie zazwyczaj rozliczają Państwo zużyty prąd, prosimy zrobić rozliczenie przed lub po tym terminie z zachowaniem 10 dniowego odstępu od poprzedniego rozliczenia.

 

28-08-2019

Ceny energii – co musisz wiedzieć o duplikatach faktur

Do kogo wysłaliśmy pismo z prośba o dostarczenie nam faktury, jej duplikatu lub poświadczonej kopii

 

Jeśli 30 czerwca 2018 roku Twoim sprzedawcą nie była Energa Obrót, zwróciliśmy się do Ciebie o przekazanie wystawionych przez Twojego poprzedniego sprzedawcę faktur, duplikatów faktur lub ich poświadczonych kopii – tylko takie dokumenty będą ważne. Dokumenty muszą dotyczyć okresu rozliczeniowego obejmującego 30 czerwca 2018 roku. Będą nam potrzebne do rozliczenia Cię zgodnie z przepisami ustawy o cenach energii [1].

 

Termin na dostarczenie nam przez Ciebie tych dokumentów wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisma. Możesz przekazać je na dwa sposoby:

 

 • pocztą na adres: Energa Obrót SA, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem „NOWELIZACJA USTAWY”;
 • lub
 • osobiście w salonach sprzedaży – mapę placówek znajdziesz na naszej stronie energa.pl/mapa_placowek.

 

Pamiętaj!

 • Przekaż nam fakturę za sprzedaż prądu a nie za jego dystrybucję. Faktura musi zawierać informację o grupie taryfowej, cenach i stawkach opłat jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku u innego sprzedawcy
 • Nie przekazuj nam potwierdzeń wpłat ani umów z tego okresuJeśli w tym okresie Energa Obrót była Twoim sprzedawcą i mimo to otrzymałeś nasze pismo nie przekazuj nam żadnych dokumentów, za pomyłkę przepraszamy.

 

W jaki sposób pozyskać duplikat faktury od nas

 

Jeśli 30 czerwca 2018 roku byłeś naszym klientem, a obecnie korzystasz z usług innego sprzedawcy, możesz zwrócić się do nas o wydanie duplikatu faktury obejmującego ten okres. Możesz skontaktować się z nami:

 

 • elektronicznie przez formularz na naszej stronie internetowej lub poprzez elektroniczne biuro obsługi klienta - pamiętaj, aby w temacie napisać „duplikat faktury”,
 • telefonicznie poprzez naszą infolinię,
 • osobiście w naszych salonach sprzedaży.

 

Jeśli masz konto w naszym elektronicznym biurze obsługi klienta i korzystasz z eFaktury, nie musisz występować do nas o duplikat. Wydrukuj dokument z tego okresu i potwierdź za zgodność z oryginałem albo prześlij swojemu sprzedawcy eFakturę w formie elektronicznej jeśli jest taka możliwość.

 

Co jeszcze jest ważne

 

Jeśli 30 czerwca 2018 roku korzystałeś z usług sprzedawcy rezerwowego, prześlij nam pisemne potwierdzenie wraz z informacją jaki to sprzedawca.

 

Podstawy prawne

 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) z późniejszymi zmianami (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

27-08-2019

Energa Obrót kontynuuje prace nad zmianą systemu obsługi klientów

We wrześniu Energa Obrót przeprowadzi kolejne prace modernizacyjne, które usprawnią systemy obsługi klienta. Będzie się to wiązać się z przejściowymi utrudnieniami.

 

Energa Obrót przygotowuje się do kolejnego etapu prac modernizacyjnych systemu obsługi klienta. W związku z tym od 1 do 30 września u części naszych klientów w różnych terminach mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z usług spółki.

 

Ze względu na dynamiczny przebieg całego procesu prosimy o śledzenie informacji na stronie energa.pl. Do klientów, do których mamy aktualne dane kontaktowe, wysyłamy wiadomości sms oraz e-mail z istotnymi szczegółami. Prosimy o ich uważne śledzenie, w tym folderu „spam” lub „wiadomości-śmieci” swojej poczty elektronicznej.

 

Zachęcamy również do śledzenia ważnych informacji w serwisach internetowej obsługi klienta - ENERGA24 i eBOK, szczegółowe komunikaty zamieszczamy tam z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Utrudnienia, o których mowa, mogą dotyczyć m.in.:

 

 • czasowej niedostępności elektronicznych platform eBOK lub ENERGA24,
 • nieaktualnych sald w każdym z dostępnych kanałów obsługowych.

 

Rozliczenia Rzeczywiste

 

Mogą również pojawić się trudności z wprowadzeniem odczytu i rozliczeniem zużycia prądu w ramach usługi Rozliczeń Rzeczywistych. Dlatego zachęcamy do zrobienia rozliczenia z wyprzedzeniem, przed 1 września. Kolejne rozliczenie dla większości klientów będzie możliwe po 1 października. Późniejsze niż zwykle rozliczenie w tym przypadku nie spowoduje dezaktywacji usługi.

 

Utrudnienia, o których mowa, mogą dotyczyć m.in.:

 

 • w elektronicznym biurze obsługi klienta (raz w ciągu miesiąca),
 • w punktach sieci Moje Rachunki (w tym przypadku możliwe jest rozliczenie dwa razy w ciągu miesiąca z zachowaniem 10 dni kalendarzowych od poprzedniego rozliczenia).

 

Liczniki przedpłatowe

 

Od 19 do 27 września niewielka grupa klientów może mieć trudności z doładowaniem liczników przedpłatowych. W związku z tym zachęcamy, aby doładować swoje urządzenia do 18 września. Zapewniamy, że nikogo nie zostawimy bez dostępu do prądu. Jeśli klient nie doładuje licznika na czas, wystarczy, że skontaktuje się z infolinią Energi Obrotu (nr tel. 555 555 555 (koszt połączenia według stawek Twojego operatora telefonicznego). Nasi konsultanci pomogą wygenerować kod, który umożliwi doładowanie urządzenia.

 

Komunikat dla klientów z oddziałów: gdańskiego, płockiego, słupskiego i toruńskiego

 

W trakcie prac technicznych nasi klienci z oddziałów: gdańskiego, płockiego, słupskiego i toruńskiego nie będą mogli:

 

 • wprowadzić odczytu i rozliczyć zużytego prądu (usługa Rozliczenie Rzeczywiste) w żadnej z dostępnych opcji rozliczenia ani w żadnym kanale obsługowym. Jeśli klient uzupełni i potwierdzi stan licznika w serwisie eBOK, transakcja nie zostanie zrealizowana (od 1 do 30 września);
 • sprawdzić aktualnego salda w żadnym z dostępnych kanałów obsługowych (od 1 września do 8 października);
 • zalogować się do elektronicznego biura obsługi klienta eBOK (od 19 do 27 września).

 

W tym czasie nie wystawimy ani eFaktur, ani faktur papierowych. Wysyłkę faktur rozpoczniemy po 8 października. Przepraszamy za utrudnienia.

 

Numery punktów poboru energii klientów ze wskazanych oddziałów zaczynają się od numerów „PL00373…, PL00377…, PL00378…, PL00379…,”. Numery te można znaleźć na fakturze lub umowie. 

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Wkrótce zamieścimy kolejne informacje

 

27-08-2019

Energa-Obrót S.A. sprzedawcą rezerwowym prądu

Dla kogo?

 

Dla wszystkich odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy chcieliby w umowach kompleksowych lub umowach dystrybucyjnych wskazać Energa-Obrót S.A. jako sprzedawcę rezerwowego energii elektrycznej i upoważnić Energa-Operator S.A. do zawarcia w imieniu i na rzecz odbiorcy.

 

W jakim przypadku?

 

W razie zaistnienia okoliczności, w których dotychczasowy sprzedawca zaprzestał dostarczania prądu lub wygasły postanowienia umowy sprzedaży prądu lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą.

 

Jak to zrobić?

 

W tym celu odbiorca powinien skontaktować się:

 • ze swoim sprzedawcą prądu – w przypadku umów kompleksowych
 • z Energa-Operator S.A. – w przypadku umów dystrybucyjnych

 

 i wskazać Energa-Obrót S.A. jako sprzedawcę rezerwowego.

 

Energa-Obrót S.A. oferuje sprzedaż rezerwową dla odbiorców końcowych prądu, przyłączonych do sieci Energa-Operator S.A., w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej. Wówczas Energa-Operator S.A. działając w imieniu i na rzecz odbiorcy, zawiera ze sprzedawcą rezerwowym stosowną umowę. 

 

Dzięki temu odbiorcy mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw prądu i nie muszą podejmować dodatkowych działań, aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy. O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez swojego sprzedawcę prądu w terminie 30 dni

 

Co zyskujesz: 

 

 • ciągłość w dostawie prądu
 • umowę z pewnym i cenionym sprzedawcą prądu

 

Co warto dodać?

 

Jeśli zawarłeś z nami umowę kompleksową przed 18 czerwca 2019 roku, przysługuje Ci prawo [1] do złożenia wniosku o uzupełnienie umowy kompleksowej o postanowienia, jakie dotyczą sprzedaży rezerwowej. Stosowny wniosek znajdziesz >>> tu

 

[1] na podstawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

 

26-08-2019

Informacja dla klientów z obszaru słupskiego

Już w najbliższą środę mieszkańcy Słupska będą mieli okazję zadać pytania dotyczące usług Energi Obrotu oraz uzyskać pomocy w wyjaśnieniu swoich spraw. Spółka organizuje specjalnie dla nich spotkanie z rzecznikiem klienta.

 

Rzecznik klienta Energi Obrotu, dyżurował będzie 28 sierpnia w salonie sprzedaży w Słupsku, przy ul. Tuwima 6/7 w godzinach od 9 do 15.

 

W czasie dyżurów rzecznik pomaga klientom przede wszystkim w rozwiązywaniu spraw, które czasami wymagają dodatkowych opinii zarówno eksperckich, jak i prawnych. Spotkania z klientami w salonach to też doskonała okazja do poznania opinii na temat obsługi. Każdą sugestię klienta staramy się wykorzystać, aby udoskonalać funkcjonowanie naszej firmy.

 

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z okazji i odwiedzić salonu Energi Obrotu w Słupsku podczas dyżuru rzecznika klienta, mogą skontaktować się z nim przez specjalny formularz na stronie www.energa.pl/kontakt lub pocztą tradycyjną, na adres: Energa Obrót, al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, z dopiskiem "rzecznik klienta".

 

 

21-08-2019

Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


Ważna informacja dla PRZEDSIĘBIORSTW ENERGOCHŁONNYCH


UWAGA! Poniższy komunikat nie dotyczy klientów indywidualnych


Ogłoszona została ustawa o systemie rekompensat [1]. Na jej podstawie o pomoc publiczną mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych, które spełniają określone warunki ustawowe i wykonują działalność gospodarczą w zakresie, który opisuje załącznik do ustawy .


Jakie mechanizmy wsparcia przewidują przepisy


Uprawnione przedsiębiorstwa mogą wybrać jedną z poniższych form wsparcia.


 1. Ustawa o cenach energii [2]:


  w tym przypadku, za pierwsze półrocze 2019 roku, będziemy rozliczać przedsiębiorstwa według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. W drugim półroczu 2019 roku średnie i duże przedsiębiorstwa mogą skorzystać z pomocy de minimis. Pełną informację o pomocy de minimis można znaleźć na stronach internetowych UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń .

  W drugim półroczu m .in. mikro- oraz małe przedsiębiorstwa będą rozliczane według cen i stawek opłat energii elektrycznej, jakie obowiązywały 30 czerwca 2018 roku. Wymagało to jednak złożenia oświadczenia o statusie odbiorcy końcowego.


  Ta forma wsparcia obejmuje rozliczenia za 2019 rok.


 2. Ustawa o systemie rekompensat:


  w przypadku wyboru tej formy wsparcia przedsiębiorstwa z sektorów lub podsektorów energochłonnych składają oświadczenie o zrzeczeniu się uprawnienia do skorzystania ze sposobu rozliczeń, który wynika z ustawy o cenach energii. Oświadczenie składa się - w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy o systemie rekompensat - do:

  • wszystkich sprzedawców energii elektrycznej, z którymi przedsiębiorstwa miały zawarte umowy w 2019 roku
   oraz

  • Zarządcy Rozliczeń.

  Na zasadach szczegółowo określonych w ustawie o systemie rekompensat, rekompensaty przyznawane są na wniosek uprawnionego podmiotu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek składa się do 31 marca w roku, który następuje po roku kalendarzowym, za jaki przyznawane są rekompensaty.Podstawy prawne


[1] Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz.1532; w tym piśmie: ustawa o systemie rekompensat)

[2] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538, z późniejszymi zmianami; (w tym piśmie: ustawa o cenach energii)

16-08-2019

Informacja o Rozliczeniach Rzeczywistych

Korzystasz z usługi Rozliczenia Rzeczywiste w ENERGA24?

 

Kliknij tutaj i dowiedz się jak możesz rozliczyć swój rachunek za prąd.

 

Jak odczytać licznik?

 

Skorzystaj z naszego poradnika, który jest dostępny na tej stronie.

 

Jesteś nowym klientem?

 

Jeśli chcesz włączyć usługę Rozliczenia Rzeczywiste i samodzielnie rozliczać swoje rachunki za prąd w ENERGA24, skorzystaj z naszego poradnika – kliknij tutaj.

 

Więcej przydatnych informacji o ENERGA24 znajdziesz tutaj.

17-07-2019

Informacja o uprawnieniu do rozliczeń według niższych cen i stawek

Uwaga

 

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, nie musisz składać oświadczenia, aby skorzystać z niższych cen i stawek za prąd w 2019 roku.

 

Złóż oświadczenie do 13 sierpnia, jeśli jesteś m.in. miko- i małym przedsiębiorcą

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy z 28 grudnia 2018 roku [1] odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

 • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami – w tym także rolnicy prowadzący działalność gospodarczą – (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców),
 • szpitalami (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej),
 • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),
 • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

 

mogą być – w drugim półroczu 2019 roku – rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku. Aby skorzystać z tego uprawnienia, masz obowiązek złożyć oświadczenie [2], które potwierdzi, że spełniasz wymagany status odbiorcy końcowego. Sprawdź tutaj jak wypełniać oświadczenie.

 

Jak złożyć oświadczenie

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam m. in.:

 

 • pocztą na adres ENERGA OBRÓT SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk,
 • poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl. W takim przypadku potwierdzenie otrzymania oświadczenia również wyślemy do Ciebie elektronicznie. Potwierdzenie może dotrzeć do Ciebie z opóźnieniem. Sprawdź czy nasza wiadomość nie trafiła do folderu spam.


Dodatkowe godziny pracy salonów

 

Oświadczenie możesz dostarczyć nam również osobiście w jednym z naszych salonów własnych. 13 sierpnia pracujemy do godziny 20.


Adresy naszych salonów własnych to:

 • Gdańsk – al. Grunwaldzka 472D,
 • Gdynia – ul. 10 Lutego 33,
 • Elbląg – ul. Hetmańska 12-14,
 • Kalisz – ul. Zamkowa 8,
 • Koszalin – ul. Dworcowa 17,
 • Olsztyn – ul. Dworcowa 3,
 • Płock – ul. Piłsudskiego 39,
 • Słupsk – ul. Tuwima 6/7,
 • Toruń – Czerwona Droga 1/5.

Pracujemy również w punktach partnerskich. Listę naszych placówek i godziny otwarcia znajdziesz tutaj 


Ważne!


Jeśli jesteś m.in. mikro- lub małym przedsiębiorcą, a Twoje oświadczenie już do nas dotarło, musimy je teraz zweryfikować. Odpowiemy na Twój wniosek. Prosimy, poczekaj na wiadomość od nas.
 

[1] Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2538) w brzmieniu nadanym nowelizacją z dnia 13 czerwca 2019 roku, która weszła w życie 29 czerwca br.

[2] Wzór oświadczenia do pobrania

 

15-07-2019

Przerwa techniczna w dostępie do usług

Wyłączenie usług doładowania liczników przedpłatowych i Rozliczeń Rzeczywistych oraz serwisów elektronicznej obsługi klienta.

 

Od 19 lipca (piątek) od godziny 17 do 27 lipca (sobota) przeprowadzimy ważne prace modernizacyjne, które usprawnią nasze systemy obsługi klienta.

 

Możliwe utrudnienia

 

W tym czasie nie będą mogli Państwo:

 

 1. doładować licznika przedpłatowego – wszystkie możliwe formy wygenerowania kodu doładowania zostaną wyłączone również poprzez sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz ePay,
 2. rozliczyć zużytego prądu w usłudze Rozliczeń Rzeczywistych – wszystkie kanały zostaną wyłączone:
  • obsługowe: infolinia, czat, salony sprzedaży, kontaktowe formularze online, 
  • w punktach sieci Moje Rachunki,
  • w serwisach eBOK, ENERGA24.

 

Ponadto nie będzie możliwe:

 

 • zalogowanie się do konta w serwisie ENERGA24,
 • zalogowanie się do konta w serwisie eBOK (od 18 do 31 lipca),
 • sprawdzenie aktualnego salda (od 19 do 31 lipca).

 

Jak się przygotować

 

Prosimy, aby do 18 lipca (czwartek):

 

 • doładować licznik przedpłatowy poprzez serwis ENERGA24 lub w punktach sieci Moje Rachunki, Payland Net oraz ePay, 
 • wprowadzić odczyt licznika i rozliczyć zużyty prąd (w przypadku usługi Rozliczeń Rzeczywistych).

 

Aktualizacja

 

W trakcie trwających prac systemowych najprostszą drogą doładowania licznika przedpłatowego jest kontakt z naszą infolinią pod numerem 555 555 555*. Konsultanci wygenerują kod i umożliwią doładowanie licznika.

 

* Koszt połączenia według stawek Twojego operatora telefonicznego 

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

Powrót