Jak złożyć wniosek o przyłączenie do sieci

Niezbędne dokumenty:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający położenie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich;
 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu/ nieruchomości, który będzie przyłączany do sieci ( akt notarialny, umowa najmu, dzierżawy, odpis ksiąg wieczystych). Dokument nie może być starszy niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku;
 • wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA, który znajdziesz poniżej w sekcji Dokumenty do pobrania. Niezbędne jest wydrukowanie i podpisanie wniosku;
 • Oświadczenie Wnioskodawcy;
 • Pełnomocnictwo;
 • Regulamin świadczenia usługi Obsługi procesu przyłączeniowego na odległość przez ENERGA-OBRÓT S.A.
 

Co dalej - krok po kroku

Złóż wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

 • wyślij mejlem na adres wpmm@energa.pl, wyślij pocztą lub złóż osobiście do Energa-Operator SA w rejonie, do którego podlegasz.
 • gdy rozpatrzymy wniosek otrzymasz umowę o przyłączenie - drogą pocztową lub w docelowym punkcie obsługi przyłączeń. W razie braków w dokumentach otrzymasz powiadomienie aby je uzupełnić.
 • podpisaną umowę w dwóch egzemplarzach ponownie przekaż do dystrybutora. Jeden egzemplarz podpisany przez pracownika dystrybutora wyślemy z powrotem do Ciebie.
 • zapłać za wykonanie przyłączenia. Możesz zapłacić całość lub część - w zależności od wybranego wariantu.
 • dystrybutor zajmie się wszystkimi sprawami technicznymi i zbuduje przyłącze. W razie potrzeby rozbuduje sieć w zakresie określonym w warunkach przyłączenia.
 • przekaż do działu przyłączeń oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej. Potwierdzenie, że Twoja instalacja została wykonana i jest gotowa do załączenia pod napięcie.
 • jeżeli wybrałeś opłatę za wydanie warunków w częściach, to wraz z wnioskiem o gotowości instalacji przyłączanej zapłać pozostałą kwotę.
 • dystrybutor wystawia oświadczenie o wykonaniu przyłączenia. Z tym dokumentem podpisz umowę na dostawę prądu u wybranego sprzedawcy.

 

Dodatkowe informacje:

Wszystkie wnioski i punkty obsługi przyłączeń znajdziesz na stronie www.energa-operator.pl